Jak může Cordyceps pomáhat hubnutí

Cordyceps sinensis využívá tradiční čínská medicína. Vědci zjistili, že jedna ze složek Cordycepsu může být prospěšnou pro hubnutí. O kterou se jedná a jaký je její mechanismus?

Obezita neboli zmnožení tukové tkáně poškozuje lidské zdraví a v rámci populace České republiky se týká zhruba 30 % osob. Příčiny tohoto stavu mohou být různé. I nízkou míru obezity je třeba řešit, protože může vést k různým zdravotním komplikacím, jako je diabetes II. typu, nebo třeba ke vzniku kardiovaskulárních chorob.

Cordyceps sinensis je zvláštní houba, která vykazuje nejen imunomodulační a antiinfekční působení, ale také má vliv na fyzickou a psychickou kondici. Obsahuje řadu prospěšných látek, mezi velmi zkoumanou patří cordycepin (kordycepin), což je adenosin patřící mezi nukleosidy. Tato látka se účastní různých biochemických procesů. Kromě cytotoxicity vůči některým leukemickým buněčným liniím se vědci zabývali i jeho silnými antidepresivními vlivy.

Cordyceps a hubnutí

Už v dřívějších studiích byla ohledně hubnutí věnována pozornost právě kordycepinu. V rámci studie z roku 2018 se její autoři zabývali vlivem složek Cordycepsu militaris, který má podobné složení jako Cordyceps sinensis. Řešila mechanismus účinku kordycepinu proti obezitě. Ví se, že při regulování tělesné hmotnosti má velký význam hormon prolaktin, který vytváří adenohypofýza. Konkrétně se jedná o stav zvaný hyperprolaktinémie, kdy se objevuje vyšší hladina prolaktinu v krvi. Dochází při něm k vyšší chuti k jídlu a rychlejšímu ukládání tuku. V rámci uvedené studie se zkoumalo působení kordycepinu, při němž se objevuje nižší uvolňování prolaktinu pomocí receptoru adenosinu A1.

Obézní potkani dostávali po 5 týdnů vysokotučnou stravu, přičemž část zvířat ke stravě dostávala kordycepin. Ukázal se pozitivní vliv kordycepinu, když klesly sérové ​​a jaterní lipidy spojené s prolaktinem. Výsledky in vitro naznačily snížení tvorby prolaktinu v buňkách GH3, kde hrál významnou roli adenosinový receptor A1. Oproti skupině s kordycepinem došlo u skupiny bez složky z Cordycepsu k hromadění tuku v tkáních i břišních orgánech. Kromě tukovatění jater vzrostl i oxidační stres. Ukázalo se, že s kordycepinem se mnohem méně zvýšila hmotnost, játra byla v lepším stavu a oxidační stres se vyskytoval méně.

Předpokládá se, že obdobně by také zjištěné procesy mohly fungovat i u člověka.

Zdroj:
https://www.wikiskripta.eu/w/Obezita https://en.wikipedia.org/wiki/Cordycepin
Li Y, Li Y, Wang X, Xu H, Wang C, An Y, Luan W, Wang X, Li S, Ma F, Ni L, Liu M, Tang X, Yu L. Cordycepin modulates body weight by reducing prolactin via an adenosine A1 receptor. Curr. Pharm. Des. 2018 Aug 20. Dostupné z https://www.preprints.org/manuscript/201804.0033/v1

serial-cordyceps-button

Vliv Cordycepsu na osteoporózu

Cordyceps neboli housenice čínská je velmi netradiční cizopasnou houbou, jejíž prospěšnost využívá tradiční čínská medicína. Cordyceps a osteoporóza – vědci odhalili přímou souvislost.

Co je osteoporóza

Osteoporóza je charakterizována ztrátou mineralizace kostí a tím jejich oslabení. V důsledku pak snadněji dochází ke vzniku různých zlomenin. Za příčinu se považuje především nedostatečná konzumace vápníku (z potravy), dále také chybějící vitamín D (lze čerpat z potravy i slunečním zářením) a některé další vlivy. Za předstupeň je považována osteopenie . Ostogeneze představuje vznik a vývoj kostí. Za jeden z vlivů, které se podílejí na vzniku osteogeneze a osteoporózy v souvislosti s věkem, vědci považují oxidační stres.

Cordyceps před hrnkem s čajem

Cordyceps a osteoporoza

Kromě imunomodulačních, protirakovinných vlivů má tato houba – nebo přesněji její účinné složky – i některé další schopnosti.

Díky svým obsaženým látkám Cordyceps pečuje o kosti a stará se o jejich zdravý stav. Především se jedná o kordycepin, významnou složkou je i ergosterol, což je provitamín D2, který se vytváří vlivem UV záření. (1)

Vědci se také zabývali vlivem na kostní tkáň.

Cordyceps a testování

Právě kordycepin se stal jednou z podrobně zkoumaných složek houby Cordyceps. Nachází se jak u Cordycepsu sinensis, tak u Cordyceps militaris. Právě Cordycepin z druhého zmíněného druhu byl testován ve studii z roku 2015.

Budoucí využití Cordycepsu pro osoby s osteopenií předpokládají vědci na základě studií, které byly provedeny na krysách. Testování proběhlo in vitro modelu, i na in vivo myších modelech, kde ukázal ochranné osteoprotektivní účinky. Kordycepin in vivo snižoval expresi genů, které mají na starost odbourávání kostí. Obdobně fungoval u myší. Kordycepin stupňoval diferenciaci kmenových buněk produkujících kostní tkáň (osteoblasty). Ukázalo se, že významnou roli v tomto boji vykazovalo zvládání oxidačního stresu. (2)

Zdroj:
1) Walter Ardigò. Healing with Medicinal Mushrooms. A practical handbook. Youcanprint, 2017
2) Wang F, Yin P, Lu Y, Zhou Z, Jiang C, Liu Y, Yu X. Cordycepin prevents oxidative stress-induced inhibition of osteogenesis. Oncotarget. 2015 Oct 10. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4742120/#__ffn_sectitle

serial-cordyceps-button

Cordyceps a jeho účinky na štítnou žlázu

Štítná žláza je endokrinní orgán, který má na starost tvorbu důležitých hormonů. Může souviset s řadou problémů a houba Cordyceps pomáhá s nápravou stavu štítné žlázy.

Štítná žláza a její stav

Štítná žláza může mít řadu potíží. Mezi ty nejčastější patří nadměrná funkce (hyperfunkce) a nedostatečná funkce (hypofunkce), zánět, cysty i nezhoubné uzlíky.

( Celý článek…)

Borelióza vyžaduje silný imunitní systém, pomoci může i Cordyceps

louka a dvojice, která se drží za ruce

Lymská borelióza je nebezpečné infekční onemocnění, které je třeba podchytit co nejdříve. S podporou organismu může pomoci i houba Cordyceps.

Lymská (lymeská) borelióza je zařazena mezi infekční onemocnění, jehož příčinou jsou bakterie rodu Borrelia. O nemoci se vědělo delší dobu, ale skutečná příčina byla objevena až v 80. letech 20. století Willym Burgdorferim, po kterém dostala bakterie jméno: Borrelia burgdorferi.

( Celý článek…)

Cordyceps při těhotenství a kojení

těhotná žena drží dupačky

Cordyceps a těhotenství má velmi úzký vztah, protože v tradiční čínské medicíně se využívá i na podporu plodnosti.

Důvody, proč stále roste neplodnost, nejsou úplně známé. Mezi ty objasněné patří nejen špatná kvalita spermií, vajíček, ale také endometrióza, potíže s imunitním systémem. V případě čínské cizopasné houby Cordyceps sinensis (housenice čínské) se může jednat o šanci pro podporu libida a léčbu neplodnosti.

( Celý článek…)