Vliv Cordycepsu na osteoporózu

Cordyceps neboli housenice čínská je velmi netradiční cizopasnou houbou, jejíž prospěšnost využívá tradiční čínská medicína. Cordyceps a osteoporóza – vědci odhalili přímou souvislost.

Co je osteoporóza

Osteoporóza je charakterizována ztrátou mineralizace kostí a tím jejich oslabení. V důsledku pak snadněji dochází ke vzniku různých zlomenin. Za příčinu se považuje především nedostatečná konzumace vápníku (z potravy), dále také chybějící vitamín D (lze čerpat z potravy i slunečním zářením) a některé další vlivy. Za předstupeň je považována osteopenie . Ostogeneze představuje vznik a vývoj kostí. Za jeden z vlivů, které se podílejí na vzniku osteogeneze a osteoporózy v souvislosti s věkem, vědci považují oxidační stres.

Cordyceps před hrnkem s čajem

Cordyceps a osteoporoza

Kromě imunomodulačních, protirakovinných vlivů má tato houba – nebo přesněji její účinné složky – i některé další schopnosti.

Díky svým obsaženým látkám Cordyceps pečuje o kosti a stará se o jejich zdravý stav. Především se jedná o kordycepin, významnou složkou je i ergosterol, což je provitamín D2, který se vytváří vlivem UV záření. (1)

Vědci se také zabývali vlivem na kostní tkáň.

Cordyceps a testování

Právě kordycepin se stal jednou z podrobně zkoumaných složek houby Cordyceps. Nachází se jak u Cordycepsu sinensis, tak u Cordyceps militaris. Právě Cordycepin z druhého zmíněného druhu byl testován ve studii z roku 2015.

Budoucí využití Cordycepsu pro osoby s osteopenií předpokládají vědci na základě studií, které byly provedeny na krysách. Testování proběhlo in vitro modelu, i na in vivo myších modelech, kde ukázal ochranné osteoprotektivní účinky. Kordycepin in vivo snižoval expresi genů, které mají na starost odbourávání kostí. Obdobně fungoval u myší. Kordycepin stupňoval diferenciaci kmenových buněk produkujících kostní tkáň (osteoblasty). Ukázalo se, že významnou roli v tomto boji vykazovalo zvládání oxidačního stresu. (2)

Zdroj:
1) Walter Ardigò. Healing with Medicinal Mushrooms. A practical handbook. Youcanprint, 2017
2) Wang F, Yin P, Lu Y, Zhou Z, Jiang C, Liu Y, Yu X. Cordycepin prevents oxidative stress-induced inhibition of osteogenesis. Oncotarget. 2015 Oct 10. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4742120/#__ffn_sectitle

serial-cordyceps-button