Cordyceps a Parkinsonova nemoc

Cordyceps je parazitická houba, která se uplatňuje jako adaptogen a pomoc při jaterních a ledvinových chorobách. Ocenit je možné i neuroprotektivní schopnosti Cordycepsu, což se projeví u chorob jako je Parkinsonova nemoc.

Co je Parkinsonova choroba

Parkinsonova nemoc patří mezi neurodegenerativní onemocnění. Jejím důsledkem je úbytek nervových buněk v oblasti mozku zvané černá substance (Substantia nigra). Tím mizí dopamin. Díky němu se přenášejí signály mezi neurony. Z nedostatku dopaminu pak vyplývá neschopnost koordinace pohybu. K typickým projevům může patřit třes v klidovém stavu. Parkinsonovu chorobu také provází mírný zánět, v jehož důsledku roste oxidační stres.

Cordycepin – důležitá složka Cordycepsu

Cordycepin patří mezi bioaktivní složky houby Cordyceps, u kterých vědci ověřují vliv na zdraví. U tohoto nukleosidu byly zjištěny nejen antioxidační a protizánětlivé vlastnosti, ale i vliv na nádorová onemocnění. Zkoumány byly také neuroprotektivní vlastnosti.

Dvě studie uveřejněné v roce 2019 zkoumaly právě tyto neuroprotektivní vlastnosti, které by mohly mít souvislost s Parkinsonovou chorobou.

V první studii na krysách s projevy Parkinsona indukovaného toxickým rotenonem vědci hledali související molekulární mechanismy. Zkoumali chování myší i stav mozku těchto zvířat. Cordycepin významně zlepšil poruchu hybnosti, také došlo k nárůstu počtu TH-pozitivních neuronů v černé substanci – pars compakta – umožňuje vstup signálu do okruhu bazálních ganglií a zásobuje striatum dopaminem. Nedocházelo k apoptóze, tedy více nervových buněk mohlo být zapojeno do fungování a byla potlačena ztráta mitochondriálního membránového potenciálu. Kromě toho nastal výrazný pokles exprese Baxu, zvýšila se regulace odpovědi Bcl-2 a Bcl-xL, snížila se aktivace kaspázy-3 a pokleslo uvolňování Cyt-c z mitochondrií do cytoplazmy. V kontrolní skupině těchto výsledků nebylo dosaženo. Kontrolní myši měly projevy Parkinsonovy nemoci a vykazovaly třes a špatně zvládané pohyby.

Také v druhé studii byly využity krysí modely a také buněčné kultury a ověřovala se schopnost Cordycepinu chránit nervové buňky při Parkinsonově chorobě. Byla podána injekce 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinu (MPTP) a léčba lipopolysacharidem, podán byl i cordycepin. Vědci zjistili, že injekce MPTP in vivo způsobila motorické poruchy, ztrátu dopaminergních neuronů a aktivaci signální dráhy TLR/NF-kB. Využití kordycepinu vedlo ke změnám a nápravě. Vzniklý zánět byl omezen. Cordycepin zmírnil cytotoxické účinky na buňky PC12 produkované mikrogliemi. Krysám se zlepšila možnost pohybu. Působení se projevilo na krysách i buněčných kulturách.

Ukázalo se, že Cordycepin z houby Cordyceps působil ochranně vůči nervovým buňkám a mírnil zánět, což jsou důležité faktory v případě Parkinsonovy nemoci. Zatím ale nebyla provedena potvrzující klinická testování lidí.

Zdroj:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Parkinsonova_nemoc
2) Xin Jiang, Tang P-C, Qin Chen, Xin Zhang, Fan Y-Y, Bo-Cheng Yu, Gu X-X, Ying Sun, Ge X-Q, Zhang X-L. Neuroprotective effects of cordycepin with anti-apoptosis mechanism based on mitochondrial pathway in rotenone-induced parkinsonism rat model. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2019 Sep 5. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31486758/
3) Chunyan Cheng, Xiaoying Zhu. Cordycepin mitigates MPTP-induced Parkinson’s disease through inhibiting TLR/NF-κB signaling pathway. Life Sci. 2019 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30790609/

serial-cordyceps-button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *