Cordyceps proti zánětu – šance pro zdraví

Cordyceps sinensis je zvláštní parazitická houba, která ovlivňuje řadu oblastí zdraví. Vědci se zabývají i působením Cordycepsu na záněty.

Tato houba vzácně roste především ve vysokých oblastech Tibetu a Číny, odkud čerpá svou sílu. Cordyceps působí na imunitní systém tím, že je schopen ho nejen posílit, ale i v případě potřeby utlumit. Tento adaptogen má i protiinfekční a protizánětlivé vlastnosti. Zánět je sice obranná reakce organismu, ale také třeba v případě autoimunitních nemocí zdraví škodí. A právě tady se nabízí uplatnění tlumících schopností. Dalším příkladem nadměrného působení zánětů jsou srdeční choroby a také rakovina.

Cordyceps snižuje záněty u myších makrofágů

Předpokládá se, že jednou z hlavních složek, která může vykazovat protizánětlivé působení, je Cordycepin. Jedná se o imunoregulační účinnou složku Cordycepsu. Patří mezi poměrně hodně testované složky této houby. Tým pod vedením Yung Hyun Choi ve studii uvedl, že látka vykazuje antioxidační, antiagingové a protirakovinové působení. Kordycepin byl testován na buněčném modelu myších makrofágů RAW 264.7, což jsou imunitní buňky. Ukázalo se potlačení tvorby produkci prozánětlivých mediátorů, snížila se syntéza prozánětových cytokinů (IL-1, TNF alfa). Poklesem těchto látek, které podporují zánět, se v tomto případě potvrdilo protizánětlivé působení Cordycepinu. Když byly totiž makrofágy kultivované kordycepinem a pak byl přidán lipopolysacharid (LPS) – což je běžný aktivátor makrofágů, k posílení nedošlo nebo reagovaly slaběji. (1)

Podobně vypadalo i další testování, kde byl opět využit Cordycepin, tentokrát z Cordycepsu militaris. Také v tomto případě se potvrdily protizánětlivé a antinociceptivní (vliv proti vedení bolestivých podnětů) vlivy. (2)

Velmi podrobně zkoumala toto působení korejská studie (znovu na myších) a i tady došli vědci ke stejným závěrům. Jejich zjištění naznačují, že mycelium CBG-CS-2 vykazuje modulační účinky na zánětlivý systém makrofágů. Cordyceps tedy může pomoci jako protizánětlivý potravinový doplněk nebo lék. (3)

Vědci upozorňují, že sice je k dispozici řada testování protizánětlivosti Cordycepsu na zvířatech, ale chybí testování na člověku, které by potvrdilo uvedené skutečnosti i na lidech.

Zdroj:
1) Yung Hyun Choi, Kim Gi Young, Hye Hyeon Lee; Anti-inflammatory effects of cordycepin in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages through Toll-like receptor 4-mediated suppression of mitogen-activated protein kinases and NF-κB signaling pathways. rug Design, Development and Therapy 8:1941-53. Dostupné z https://www.researchgate.net/publication/267745335_Anti-inflammatory_effects_of_cordycepin_in_lipopolysaccharide-stimulated_RAW_2647_macrophages_through_Toll-like_receptor_4-mediated_suppression_of_mitogen-activated_protein_kinases_and_NF-kB_signaling
2) Won SY, Park EH. Anti-inflammatory and related pharmacological activities of cultured mycelia and fruiting bodies of Cordyceps militaris. J Ethnopharmacol. 2005 Jan 15;96(3):555-61. Epub 2004 Dec 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15619578
3) Seong-Yeol Park, Su-Jin Jung, Ki-Chan Ha, Hong-Sig Sin, Seung-Hwan Jang, Han-Jung Chae, Soo-Wan Chae. Anti-inflammatory effects of Cordyceps mycelium (Paecilomyces hepiali, CBG-CS-2) in Raw264.7 murine macrophages. Orient Pharm Exp Med. 2015; 15(1): 7–12. Published online 2014 Dec 5. doi: 10.1007/s13596-014-0173-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4371127/

serial-cordyceps-button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *