Cordyceps a jeho vliv na mozek: Jak tato neobvyklá houba pomáhá

Neobvyklá parazitická houba Cordyceps sinensis nabízí pro organismus řadu prospěšných účinků, patří mezi ně i vliv na mozek. Co všechno jeho složky ovlivňují a jak může pomoci?

Cordyceps sinensis neboli česky housenice čínská je především ceněná tradiční čínskou medicínou. Jedná se o vzácnou a drahou houbu, takže se využívají třeba i její kultivovaná mycelia. Výzkumy ukázaly, že složky Cordycepsu nabízejí různé biologické aktivity, jako jsou imunomodulační, protinádorové, antioxidační, hypoglykemické, protiúnavové, podporující sexuální a reprodukční funkce, chrání ledviny a játra. Jedná se o významný adaptogen (vyrovnává fyzický a psychický stres).

Vliv Cordycepsu na mozek

Bylo prokázáno, že únava má úzkou souvislost s depresí. Při testování na myších a potkanech byl zkoumán protiúnavový a antistresový vliv proti stimulu in vivo. Vytrvalostní kapacita plavání u myší, kterým byla perorálně podávána horkovodní frakce Cordycepsu (150 a 300 mg / kg / den), se významně prodloužila ze 75 na 90 minut a došlo ke snížení únavy. Při podání (150 mg / kg / den) potkanům po dobu 8 dnů včetně 48hodinového stresového období, došlo k potlačení změny hmotnosti nadledvin, sleziny, brzlíku a štítné žlázy. Tato skutečnost vypovídá o zmírnění stresu.

Moduluje funkce nervového systému

Studie přitom zmiňují hlavně složku zvanou cordycepin, což je 3′-deoxyadenosin. Hraje významnou roli v modulaci funkce centrálního nervového systému. Kordycepin potlačuje excitační synaptický přenos presynaptickým snížením uvolňování excitačního neurotransmiteru. To se ukázalo jako nový potenciální mechanismus při modulaci funkce centrálního nervového systému.

Podporuje učení

Ukázalo se, že Cordyceps podporuje učení prostřednictvím vývoje změn v mozku v průběhu života. Jedná se o takzvanou neuroplasticitu. Podporuje nejen paměť, ale i tvorbu nových vzpomínek a schopnost změn v mozku.

Léčba deprese

Depresivních stavů ve společnosti přibývá, obzvlášť vzhledem k situaci v posledních letech. Proto je potřeba hledat rychlá a bezpečná antidepresiva pro léčbu těžké deprese.

Dosavadní důkazy naznačují, že glutamatergní signalizace hraje důležitou roli v patofyziologii deprese. Jestliže je porušena glutamatergní signalizace, dochází k výrazným projevům kognitivních poruch. Zjistilo se, že jedním z častých důvodů výskytu úzkostí je nedostatek kyslíku v určitých částech mozku. Vědci testovali na myších modelech fyzickou únavu, kdy 4 skupiny dostávaly 28denní léčbu vodou, nebo nízkou, střední a vysokou dávku (40, 80 a 160 mg/kg/den) polysacharidů z houby Cordyceps militaris (houba s podobným složením jako Cordyceps sinensis). Pak byly myši podrobeny testu nuceného plavání; byl měřen vyčerpávající čas plavání a také biochemické parametry související s únavou. Ukázalo se, že Cordyceps napomohl mozku k lepší práci s kyslíkem a lépe ho dostal k tkáním.

Rychlý a silný antidepresivní účinek kordycepinu byl jedinečný. Nejznámějším rychlým antidepresivem je ketamin, který vyvolává rychlou antidepresivní odpověď u pacientů s depresí nebo bipolární depresí. Ketamin však nemá ideální vlastnosti jako antidepresivum kvůli jeho potenciálním psychotomimickým účinkům a zneužívání. Antidepresivní vlastnosti ketaminu spoléhají na blokování NMDA receptorů, zvýšení AMPA signalizace a rychlé navození synaptogeneze. Rychle působí a trvá několik dní až týdnů. Ale podle studí se zdá, že má některé vedlejší účinky, jako je zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, respirační depresi a halucinace. Po vysazení většiny psychostimulancií dochází k rozvoji depresivních symptomů.

Cordyceps se tak zdá být slibnou šancí pro různé působení na stav mozku.

Zdroj:
wikipedia.org
Bai Li, Yangyang Hou, Ming Zhu, Hongkun Bao, Jun Nie, Grace Y. Zhang, Liping Shan, Yao Yao, Kai Du, Hongju Yang, Meizhang Li, Bingrong Zheng, Xiufeng Xu, Chunjie Xiao, Jing Du. 3’-Deoxyadenosine (Cordycepin) Produces a Rapid and Robust Antidepressant Effect via Enhancing Prefrontal AMPA Receptor Signaling Pathway. Int J Neuropsychopharmacol. 2016 Apr; 19(4): pyv112. Published online 2015 Oct 6. doi: 10.1093/ijnp/pyv112 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851261/

Jong-Ho Koh, Kyung-Mi Kim, Jin-Man Kim, Jae-Chul Song, Hyung-Joo Suh. Antifatigue and antistress effect of the hot-water fraction from mycelia of Cordyceps sinensis. Comparative Study Biol Pharm Bull. 2003 May;26(5):691-4. doi: 10.1248/bpb.26.691. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12736514/
Koji Nishizawa, Kosuke Torii, Aya Kawasaki, Masanori Katada, Minoru Ito, Kenzo Terashita, Sadakazu Aiso, Masaaki Matsuoka. Antidepressant-like effect of Cordyceps sinensis in the mouse tail suspension test. Biol Pharm Bull. 2007 Sep;30(9):1758-62. doi: 10.1248/bpb.30.1758. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17827735/
Li-Hua Yao, Jun-Ni Huang, Chu-Hua Li, Hai-Hang Li, Wen-Wen Yan, Zhao-Lin Cai, Wen-Xiao Liu, Peng Xiao. Cordycepin Suppresses Excitatory Synaptic Transmission in Rat Hippocampal Slices Via a Presynaptic Mechanism. First published: 18 February 2013 https://doi.org/10.1111/cns.12060 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cns.12060

serial-cordyceps-button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *