Alzheimerova choroba a NGF

alzheimerova choroba

Odhalení ve výzkumech o nervové soustavě

Spletitá nervová soustava má nejdůležitější úkol: řídí celý organismus – rozpínání a smršťování plic, pohyb našich končetin a především tlukot srdce a koordinuje všechny činnosti našeho těla. Jednotlivé informace přenášejí neurony pomocí impulzů. To, jak vnímáme svět vytváří neuronová signalizace. Pokud nervová soustava nefunguje správně, vznikají choroby a poruchy jako Alzheimerova choroba, bipolární porucha, deprese nebo ztráta paměti.

Neuroplasticita mozku – schopnost nervových buněk opravovat svoji tkáň

Astrocyty udržují a opravují neurony a podílejí se na regulování vnitřního prostředí nervové soustavy. Důležitou funkcí je vytváření nervového růstového faktoru (NGF), což vědci vnímají jako velmi významnou funkci pro udržení zdraví mozku. NGF (bílkovina) se váže na různé receptory a aktivuje tak růst a opravu neuronů. Také je nezbytná pro vývoj neuroplasticity a nízká hladina souvisí s řadou neurologických onemocnění. Neuroplasticita je schopností mozku přizpůsobit se stimulům a vyléčit se po zranění. Je velmi důležitá pro zachování vzpomínek a zlepšení nálady. V časopisech The American Journal of Geriatric Psychiatry [1] a World Journal of Biological Psychiatry [2] byly uveřejněny studie, že lidé s diagnostikovanou bipolární poruchou mají nižší hladinu NGF, a tedy chybí neuroplasticita.

Alzheimerova choroba v závislosti na hladině NGF

Při neurologické nemoci zvané Alzheimerova choroba jsou neurony zamotané a zablokované v bílkovinném plaku (beta-amyloid). V pozdějších stádiích dochází ke ztrátě kognitivních schopností a paměti a začínají selhávat mimovolní tělesné procesy. Vědci zjistili, že pokud NGF není přítomen nebo je nesyntetizován, často se vytváří beta-amyloid [3]. Výzkumy Alzheimera se aktuálně soustředí na řízení dráhy JNK pomocí léků ovlivňujících upstreamové receptory.

Hericium napomáhá produkci NGF

Houba korálovec ježatý obsahuje dva druhy sloučenin – erinaciny a hericenony – a ty silně působí na dráhu JNK. Podle článku v Journal of Mycology [4] obzvláště erinaciny podporují produkci NGF. Výzkum naznačil vztah mezi jedením korálovce ježatého a mezi vyššími kognitivními schopnostmi, neroplasticitou a uchováním vzpomínek [5]. Studie v Journal of Neuroscience Research dokládá, že lék podobný erinacinům a hericenonům snižoval tvorbu beta-amyloidu pomocí exprese JNK [6]. Z toho vyplývá, že korálovec ježatý by mohl být efektivním terapeutikem pro zmírnění rozvoje Alzheimerovy nemoci. Někdy se doporučuje v kombinaci s Cordycepsem a Betgalukanem pro zvýšení účinnosti.

Ze studie Účinek druhu Hericium erinaceus na podporu nervového růstového faktoru v buňkách lidského astrocytomu 1321N1, Biological & Pharmaceutical Bulletin, 31(9), 1727-1732 se můžeme dozvědět:

„Výtažky Hericium erinaceus podporovaly fosforylaci JNK a jeho downstreamového substrátu c-Jun a zvyšovaly expresi c-fos, což může znamenat, že díky H. erinaceus je podporována genová exprese NGF prostřednictvím signalizace JNK. Kromě toho byla také zkoumána efektivita Herincium erinaceus in vivo. Myši ddY, které dostaly krmivo s obsahem 5 % sušené Hericium erinaceus v rámci 7 dní, měly zvýšenou úroveň exprese NGF mRNA v hippocampu.“

[1] Machado-Vieira, R., Diniz, B., Talib, L., Teixeira, A., Gattaz, W., & Forlenza, O. (2013). Reduced serum nerve growth factor in patients with late-life depression. The American journal of geriatric psychiatry: official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 21(5), 493-496.

[2] Barbosa, I. G., Huguet, R. B., Neves, F. S., Reis, H. J., Bauer, M. E., Janka, Z., et al. (2011). Impaired nerve growth factor homeostasis in patients with bipolar disorder. World Journal of Biological Psychiatry, 12(3), 1-5.

[3] Matrone, C., Calissano, P., & Amadoro, G. (2010). Nerve growth factor as a paradigm of neurotrophins related to Alzheimer’s disease. Developmental Neurobiology, 70(5), 372-383.

[4] Ma, B., Shen, J., Ruan, Y., Wu, T., Yu, H., & Zhao, X. (2010). Hericenones and erinacines: stimulators of nerve growth factor (NGF) biosynthesis in Hericium erinaceus. Mycology, 1(2), 92-98.

[5] Mori, K., Obara, Y., Inatomi, S., Moriya, T., & Nakahata, N. (2011). Effects of Hericium erinaceus on amyloid β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomedical Research, 32(1), 67-72.

[6] Yoshida, H., Ishikawa, A., Imaizumi, T., Metoki, N., Matsumiya, T., Tanji, K., et al. (2010). Edaravone improves the expression of nerve growth factor in human astrocytes subjected to hypoxia/reoxygenation. Neuroscience Research, 66(3), 284-289.

serial-cordyceps-button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *