Jak může Cordyceps pomáhat hubnutí

Cordyceps sinensis využívá tradiční čínská medicína. Vědci zjistili, že jedna ze složek Cordycepsu může být prospěšnou pro hubnutí. O kterou se jedná a jaký je její mechanismus?

Obezita neboli zmnožení tukové tkáně poškozuje lidské zdraví a v rámci populace České republiky se týká zhruba 30 % osob. Příčiny tohoto stavu mohou být různé. I nízkou míru obezity je třeba řešit, protože může vést k různým zdravotním komplikacím, jako je diabetes II. typu, nebo třeba ke vzniku kardiovaskulárních chorob.

Cordyceps sinensis je zvláštní houba, která vykazuje nejen imunomodulační a antiinfekční působení, ale také má vliv na fyzickou a psychickou kondici. Obsahuje řadu prospěšných látek, mezi velmi zkoumanou patří cordycepin (kordycepin), což je adenosin patřící mezi nukleosidy. Tato látka se účastní různých biochemických procesů. Kromě cytotoxicity vůči některým leukemickým buněčným liniím se vědci zabývali i jeho silnými antidepresivními vlivy.

Cordyceps a hubnutí

Už v dřívějších studiích byla ohledně hubnutí věnována pozornost právě kordycepinu. V rámci studie z roku 2018 se její autoři zabývali vlivem složek Cordycepsu militaris, který má podobné složení jako Cordyceps sinensis. Řešila mechanismus účinku kordycepinu proti obezitě. Ví se, že při regulování tělesné hmotnosti má velký význam hormon prolaktin, který vytváří adenohypofýza. Konkrétně se jedná o stav zvaný hyperprolaktinémie, kdy se objevuje vyšší hladina prolaktinu v krvi. Dochází při něm k vyšší chuti k jídlu a rychlejšímu ukládání tuku. V rámci uvedené studie se zkoumalo působení kordycepinu, při němž se objevuje nižší uvolňování prolaktinu pomocí receptoru adenosinu A1.

Obézní potkani dostávali po 5 týdnů vysokotučnou stravu, přičemž část zvířat ke stravě dostávala kordycepin. Ukázal se pozitivní vliv kordycepinu, když klesly sérové ​​a jaterní lipidy spojené s prolaktinem. Výsledky in vitro naznačily snížení tvorby prolaktinu v buňkách GH3, kde hrál významnou roli adenosinový receptor A1. Oproti skupině s kordycepinem došlo u skupiny bez složky z Cordycepsu k hromadění tuku v tkáních i břišních orgánech. Kromě tukovatění jater vzrostl i oxidační stres. Ukázalo se, že s kordycepinem se mnohem méně zvýšila hmotnost, játra byla v lepším stavu a oxidační stres se vyskytoval méně.

Předpokládá se, že obdobně by také zjištěné procesy mohly fungovat i u člověka.

Zdroj:
https://www.wikiskripta.eu/w/Obezita https://en.wikipedia.org/wiki/Cordycepin
Li Y, Li Y, Wang X, Xu H, Wang C, An Y, Luan W, Wang X, Li S, Ma F, Ni L, Liu M, Tang X, Yu L. Cordycepin modulates body weight by reducing prolactin via an adenosine A1 receptor. Curr. Pharm. Des. 2018 Aug 20. Dostupné z https://www.preprints.org/manuscript/201804.0033/v1

serial-cordyceps-button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *