Cordyceps a impotence: silné téma se slibným výsledkem

Cordyceps je velmi neobvyklá čínská houba, která má řadu zajímavých vlivů na zdraví. Jedním z nich je i působení na sexuální život.

Cordyceps sinensis roste ve vysokých nadmořských výškách tibetských náhorních plošin.

Cordyceps v rámci tradiční čínské medicíny

Tradiční čínská medicína houbu využívá na udržování zdraví a pro dlouhověkost. Ve starých čínských textech, které se zabývají vlivem rostlin, je housenice čínská (český název této houby) řazena velmi vysoko.

Mezi další prospěšné využití Cordycepsu z hlediska této medicíny je posílení imunitního systému. Cílí také na civilizační nemoci, kde je třeba podpořit yang ledvin. Cordyceps ale využívá i na neplodnost u mužů a žen a také na impotenci.

Tento adaptogen, který vyrovnává psychický a fyzický stres je plný cenných látek jako jsou polysacharidy, nukleosidy (kordycepin), peptid cyklosporin, ale i vitamíny, minerály a stopové prvky. Díky těmto účinným látkám může tato neobvyklá houba podpořit vitalitu organismu.

Cordyceps a impotence

Už dávní pastevci jaků pozorovali neobvyklou sexuální bujnost u zvířat, která se živila Cordycepsem. To byl důvod, proč se začali více zajímat o uvedenou houbu. Housenice čínská se velmi zkoumá i v rámci západní medicíny.

V rámci sexuální dysfunkce se může Cordyceps projevit jako adaptogen, posiluje hladinu energie.

Vědci například zkoumali vliv Cordycepsu militaris, houbou velmi podobnou jako je Cordyceps sinensis sexuální chování. Erektilní dysfunkce představuje stále častější téma a bývá dávána do souvislosti i s cukrovkou. Testování proběhlo na diabetických krysách, které částečně dostávaly právě Cordyceps.

Tyto krysy vykazovaly velmi odlišné chování než zvířata bez houby. Zlepšila se jim erekční funkce, chování při páření, i hladiny testosteronu. Vědci tato zjištění přisoudili také antioxidačním vlastnostem. Z účinných látek se s ohledem na erektilní funkci projevil především kordycepin.

Cordyceps v tomto ohledu přispívá k posílení krevního oběhu. Uvolňuje se hladké svalstvo cév a tím dochází k lepšímu průtoku krve.

Cordyceps je vhodné konzumovat jako doplněk stravy. Ale protože je k sehnání řada jeho různých kvalit, je důležité mít možnost sledovat certifikáty.

Zdroj
Vladimír Antonín, Jan Jablonský, Václav Šašek, Zuzana Vančuříková. Houby jako lék, Ottovo nakladatelství, 2013
David Winston, Steven Maimes, Adaptogeny, Triton, 2011

Sureena Pohsa, Wanthanee Hanchang, Nattapong Singpoonga, Peerasak Chaiprasart, Pornnarin Taepavarapruk, „Effects of Cultured Cordycep militaris on Sexual Performance and Erectile Function in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats“, BioMed Research International, vol. 2020, Article ID 4198397, 10 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/4198397

serial-cordyceps-button

Cordyceps a Parkinsonova nemoc

Cordyceps je parazitická houba, která se uplatňuje jako adaptogen a pomoc při jaterních a ledvinových chorobách. Ocenit je možné i neuroprotektivní schopnosti Cordycepsu, což se projeví u chorob jako je Parkinsonova nemoc.

Co je Parkinsonova choroba

Parkinsonova nemoc patří mezi neurodegenerativní onemocnění. Jejím důsledkem je úbytek nervových buněk v oblasti mozku zvané černá substance (Substantia nigra). Tím mizí dopamin. Díky němu se přenášejí signály mezi neurony. Z nedostatku dopaminu pak vyplývá neschopnost koordinace pohybu. K typickým projevům může patřit třes v klidovém stavu. Parkinsonovu chorobu také provází mírný zánět, v jehož důsledku roste oxidační stres.

Cordycepin – důležitá složka Cordycepsu

Cordycepin patří mezi bioaktivní složky houby Cordyceps, u kterých vědci ověřují vliv na zdraví. U tohoto nukleosidu byly zjištěny nejen antioxidační a protizánětlivé vlastnosti, ale i vliv na nádorová onemocnění. Zkoumány byly také neuroprotektivní vlastnosti.

Dvě studie uveřejněné v roce 2019 zkoumaly právě tyto neuroprotektivní vlastnosti, které by mohly mít souvislost s Parkinsonovou chorobou.

V první studii na krysách s projevy Parkinsona indukovaného toxickým rotenonem vědci hledali související molekulární mechanismy. Zkoumali chování myší i stav mozku těchto zvířat. Cordycepin významně zlepšil poruchu hybnosti, také došlo k nárůstu počtu TH-pozitivních neuronů v černé substanci – pars compakta – umožňuje vstup signálu do okruhu bazálních ganglií a zásobuje striatum dopaminem. Nedocházelo k apoptóze, tedy více nervových buněk mohlo být zapojeno do fungování a byla potlačena ztráta mitochondriálního membránového potenciálu. Kromě toho nastal výrazný pokles exprese Baxu, zvýšila se regulace odpovědi Bcl-2 a Bcl-xL, snížila se aktivace kaspázy-3 a pokleslo uvolňování Cyt-c z mitochondrií do cytoplazmy. V kontrolní skupině těchto výsledků nebylo dosaženo. Kontrolní myši měly projevy Parkinsonovy nemoci a vykazovaly třes a špatně zvládané pohyby.

Také v druhé studii byly využity krysí modely a také buněčné kultury a ověřovala se schopnost Cordycepinu chránit nervové buňky při Parkinsonově chorobě. Byla podána injekce 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinu (MPTP) a léčba lipopolysacharidem, podán byl i cordycepin. Vědci zjistili, že injekce MPTP in vivo způsobila motorické poruchy, ztrátu dopaminergních neuronů a aktivaci signální dráhy TLR/NF-kB. Využití kordycepinu vedlo ke změnám a nápravě. Vzniklý zánět byl omezen. Cordycepin zmírnil cytotoxické účinky na buňky PC12 produkované mikrogliemi. Krysám se zlepšila možnost pohybu. Působení se projevilo na krysách i buněčných kulturách.

Ukázalo se, že Cordycepin z houby Cordyceps působil ochranně vůči nervovým buňkám a mírnil zánět, což jsou důležité faktory v případě Parkinsonovy nemoci. Zatím ale nebyla provedena potvrzující klinická testování lidí.

Zdroj:
1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Parkinsonova_nemoc
2) Xin Jiang, Tang P-C, Qin Chen, Xin Zhang, Fan Y-Y, Bo-Cheng Yu, Gu X-X, Ying Sun, Ge X-Q, Zhang X-L. Neuroprotective effects of cordycepin with anti-apoptosis mechanism based on mitochondrial pathway in rotenone-induced parkinsonism rat model. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2019 Sep 5. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31486758/
3) Chunyan Cheng, Xiaoying Zhu. Cordycepin mitigates MPTP-induced Parkinson’s disease through inhibiting TLR/NF-κB signaling pathway. Life Sci. 2019 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30790609/

serial-cordyceps-button

Jak Cordyceps ochraňuje plíce

Cordyceps sinensis (housenice čínská) má podle tradiční čínské medicíny tropismus kromě ledvin i k plícím. Jak vnímá tento vztah asijská medicína a co o propojení: Cordyceps a plíce říkají západní výzkumy?

​Vztah Cordycepsu k plícím podle TCM

Zmíněný tropismus podle tradiční čínské medicíny (TCM) vlastně znamená zaměření, tady konkrétně na plíce a ledviny. A co si pod tím představit? Tato medicína vnímá Cordyceps jako prostředek k posílení plic. Její praktikové nasazují houbu při horším stavu imunity, hlavně v souvislosti s respiračními potížemi. Může se tedy jednat třeba o nachlazení, chřipku. Případy, kdy se objevují suché hleny, kašel, ucpaný nos. Cordyceps také podporuje organismus v rámci chronických onemocnění, astmatu. Tradiční čínská medicína sahá po této houbě i v případě zánětu průdušek a zánětu plic. Houba se také využívá při odhlenění. Tradiční čínská medicína využívá housenici čínskou také jako tonikum ke zklidnění plic při léčbě únavy a potíží s dýchacími cestami. (1-4)

Testování Cordycepsu a jeho složek

Klinické studie uvádějí dobrý vliv na kombinování Cordycepsu spolu s antibiotiky v případě onemocnění dýchací soustavy. Ať už se to týká kašle, ale i zánětu průdušek, dušností, rozedmy plic a chronické bronchitidy. Protizánětlivý vliv Cordycepsu byl zjištěn při astmatu a otoku plic. (1-3)

Testování upozornilo na vliv při astmatu

V rámci testování byl sledován vliv methanolových extraktů Cordycepsu sinensis na proliferaci buněk bronchoalveolárních lavážních tekutin (BALF), tvorbu zánětlivých cytokinů a expresi genů. Podání Cordycepsu potlačilo tvorbu cytokinů IL-1beta, IL-6, TNF-alfa a IL-8 v buňkách BALF. Th1 a Th2, které mají podíl na obranných reakcích v průduškách, měnily funkci v přítomnosti Cordycepsu. Využití Cordycepsu vedlo k poklesu astmatických záchvatů. (5)

Ochranné role Cordycepsu na plicní fibróze

Idiopatická plicní fibróza je chronické onemocnění plic, které je nevratné a velmi vyčerpávající. V rámci studie vědci navázali na dílčí úlevu od plicní fibrózy u pacientů trpících těžkým akutním respiračním syndromem (SARS) a zkoumali potenciální vliv na plicní fibrózu na zvířecích a buněčných modelech. Fibrotičtí potkané ​​po podání Cordycepsu vykazovali pokles pronikání zánětlivých buněk, ukládání fibroblastických lokusů a kolagenu. Snížila se produkce reaktivních forem kyslíku a cytokinů. Vyrovnal se poměr MMP-9/TIMP-1. Významný podíl na změnách měl nukleosid cordycepin, což je jedna z hlavních složek Cordycepsu, známá svým vlivem na buněčnou smrt a omezování rakovinných vlastností. (4, 6, 7)

Cordyceps a rakovina plic

Jak jsme již zmínili, Cordyceps vykazoval protinádorový vliv. Studie byly prováděny ve zkumavkách a na zvířatech. Na myších vykazoval vodní extrakt z Cordyceps sinensis (WECS) silnou cytotoxicitu proti Lewisovu plicnímu karcinomu a také buňkám melanomu B16. Zajímavé bylo, že kordycepin pro tyto buňky nebyl cytotoxický. Z toho vyplývá, že tento vliv mají jiné složky housenice. (6-8)

Jak je vidět, Cordyceps pečuje o plíce velmi zeširoka a může prospět v řadě ohledů.

serial-cordyceps-button

Zdroj
1) Vladimír Antonín, Jan Jablonský, Václav Šašek, Zuzana Vančuříková. Houby jako lék, Ottovo nakladatelství, 2013
2) http://www.davidmoore.org.uk/Sec04_08.htm
3) Bao-qin Lin a Shao-ping Li. Chapter 5 Cordyceps as an Herbal Drug. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92758/
4) Mengli Chen, Florence W.K. Cheung, Ming Hung Chan, Pak Kwan Hui, Siu-Po Ip, Yick Hin Ling, Chun-Tao Che, Wing Keung Liue. Protective roles of Cordyceps on lung fibrosis in cellular and rat models. Journal of Ethnopharmacology, Volume 143, Issue 2, 28 September 2012, Pages 448-454. Dostupné z https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874112004333
5) Kuo YC, Tsai WJ, Wang JY, Chang SC, Lin CY, Shiao MS. Regulation of bronchoalveolar lavage fluids cell function by the immunomodulatory agents from Cordyceps sinensis. Life Sci. 2001 Jan 19;68(9):1067-82. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212870
6) Kazuki Nakamura, Kazumasa Shinozuka, Noriko Yoshikawa. Anticancer and antimetastatic effects of cordycepin, an active component of Cordyceps sinensis. Journal of Pharmacological Sciences, Volume 127, Issue 1, January 2015, Pages 53-56. Dostupné z https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347861314000024
7) So Young Yoon, Soo Jung Park, Yoon Jung Park. The Anticancer Properties of Cordycepin and Their Underlying Mechanisms. Int J Mol Sci. 2018 Oct; 19(10): 3027. Published online 2018 Oct 4. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6212910/
8) K Nakamura, Y Yamaguchi, S Kagota, Y M Kwon, K Shinozuka, M Kunitomo. Inhibitory effect of Cordyceps sinensis on spontaneous liver metastasis of Lewis lung carcinoma and B16 melanoma cells in syngeneic mice. Jpn J Pharmacol. 1999 Mar;79(3):335-41. doi: 10.1254/jjp.79.335. Dostupné z https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10230862/

Cordyceps jako adaptogen

Cordyceps sinensis je velmi neobvyklá houba, která má podle tradiční čínské medicíny posilující vliv. Právě proto je Cordyceps řazen mezi adaptogeny. Jak může v tomto ohledu pomoci?

Cordyceps – adaptogen

Podobně jako He shou wu nebo Reishi patří i housenice čínská (český název Cordycepsu sinensis) mezi adaptogeny. Adaptogeny jsou rostliny, které dokáží vyrovnávat odolnost vůči psychickému i fyzickému stresu. Dlouhodobý stres negativně ovlivňuje i imunitní systém. Právě jeho omezování příznivě přispívá Cordyceps za využití polysacharidů ke stimulaci imunity. Adaptogenní činnost se také projevuje vyšší aktivitou buněčného ATP, kdy organismus dostává více kyslíku. To může pomoci třeba při sportovních výkonech, při zvládání výškové nemoci.

Tradiční i moderní využití

V Tibetu se kromě posilování organismu využívá drobnou parazitickou houbu Cordyceps také jako tonikum při potížích s ledvinami a srdcem. Už starý text v roce 500 n. l. doporučoval tuto houbu podávat při ledvinových, srdečních a plicních nemocích.

Cordyceps sinensis využívá tradiční čínská medicína na jin a jang ledvin. Při chronické nemoci, případně fyzické zátěži. Protože má housenice čínská také tropismus (vliv) na plíce, využívá se na různá respiračních onemocnění (například dušnost, chronický kašel, asma). Přispívá ke snižování rekonvalescence a posiluje organismus.

Z dalších prospěšných vlivů Cordycepsu byla zjištěna také významná antioxidační činnost. A to jak u přírodní, tak i u kultivované houby. Zachytává nadbytečné volné radikály. Antioxidační vliv se projevuje nejen při omezení vlivů stárnutí, ale chrání i buněčné membrány při velkém stresu.

Fytosteroly a polysacharidy z housenice čínské přispívají k odstranění nadbytečného cholesterolu, chrání játra. Účinné látky také napomáhají vyrovnání cukru v krvi. Obsažený adenosin je prospěšný při srdeční arytmii a spolu s dalšími nukleotidy zlepšuje krevní oběh. Starším lidem pomáhá mírnit únavu a omezuje bolest.

Zdroj
Vladimír Antonín, Jan Jablonský, Václav Šašek, Zuzana Vančuříková. Houby jako lék, Ottovo nakladatelství, 2013
Bao-qin Lin a Shao-ping Li. Chapter 5 Cordyceps as an Herbal Drug. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92758/

serial-cordyceps-button

Jak zlepšit zdraví plic podle TCM

Zdravý stav plic patří k významné součásti péče o zdraví. Tradiční čínská medicína vidí vliv plic v mnohem širším záběru. Jak podle ní můžeme napomoci získat zdravé plíce?

Význam plic v tradiční čínské medicíně

Plíce propojují vnitřní a vnější svět. Přijímají pro organismus nezbytné látky (velmi významný je příjem kyslíku) a zároveň se zbavují odpadních látek. Systém dýchání je provázán s kůží, která se na tomto procesu podílí.

Energie plic pod kůží přispívá k oběhu krve a tím i k ochraně před vnějšími vlivy. V rámci tradiční čínské medicíny (TCM) jsou plíce propojeny i s tlustým střevem, ochlupením a nosem, při výdechu řídí čchi (životní síla). Silné plíce a silné tlusté střevo představují zásadní obranné mechanismy. Jestliže jsou plíce slabé, projeví se to v chybějící energii a špatné funkci imunitního systému. Protože za čchi při nádechu jsou zodpovědny ledviny, vidí tradiční čínská medicína propojení plic i s těmito orgány.

Nedostatečnost je pak vidět na povrchním dýchání, špatném stavu kůže. Z pěti prvků plíce reprezentují kov a jeho ročním obdobím je podzim.

Rostliny a houby, které pomohou posílit plíce

Z rostlin prospívá plicím čerstvá listová zelenina, naklíčená zrna a semínka, vhodné jsou bílé potraviny jako rýže, cibule, česnek, jablka, hrušky, ředkvičky (ideálně fermentované), bílá ředkev. Fermentované potraviny jsou obzvlášť důležité. Kromě bílé barvy potravin, je důležitá i pikantní chuť. Například americký ženšen považuje tradiční čínská medicína za jinové tonikum, které většinou v přírodě ochlazuje. Vyživuje nejen plíce, ale i pokožku a žaludek. Předpokládá, že zvlhčuje a ochlazuje plíce. Houba Cordyceps, která podporuje jin plic, se v této tradiční medicíně podávala u osob, které mají chronicky slabé plíce, trpí dýchavičností, kašlem a sípáním.

Jak dále podpořit plíce podle TCM

Kromě doplnění správných potravin a případně doplňků stravy můžete prospět plícím také úklidem, (TCM konkrétně radí se zaměřit na rohy) a zajistit tak čistotu pro dech. Dýchání je velmi důležitým procesem, proto by se o něj mělo pečovat. Význam má jeho posilování různými cvičeními, při kterých se soustředíte na dech. Patří mezi ně kromě chůze a plavání různé speciální cviky.

Tradiční čínská medicína také tvrdí, že z emocionálního hlediska zdravé plíce potřebují respekt. Když tedy posílíte svou pozici tím, že získáte respekt okolí, přispějete k otevření toku plicní energie.

Pro posílení plic také tato medicína doporučuje pití teplých nápojů a vyhýbání se ochlazujícím procesům. Je tím myšlena příliš výrazná klimatizace, ale také velkému množství syrových potravin a ledových jídel.

Zdroj  
https://thechalkboardmag.com/lung-health-tips-chinese-medicine
Vladimír And, Klasická čínská medicína – základy teorie, Svítání 1995

serial-cordyceps-button

Jak může Cordyceps pomáhat hubnutí

Cordyceps sinensis využívá tradiční čínská medicína. Vědci zjistili, že jedna ze složek Cordycepsu může být prospěšnou pro hubnutí. O kterou se jedná a jaký je její mechanismus?

Obezita neboli zmnožení tukové tkáně poškozuje lidské zdraví a v rámci populace České republiky se týká zhruba 30 % osob. Příčiny tohoto stavu mohou být různé. I nízkou míru obezity je třeba řešit, protože může vést k různým zdravotním komplikacím, jako je diabetes II. typu, nebo třeba ke vzniku kardiovaskulárních chorob.

Cordyceps sinensis je zvláštní houba, která vykazuje nejen imunomodulační a antiinfekční působení, ale také má vliv na fyzickou a psychickou kondici. Obsahuje řadu prospěšných látek, mezi velmi zkoumanou patří cordycepin (kordycepin), což je adenosin patřící mezi nukleosidy. Tato látka se účastní různých biochemických procesů. Kromě cytotoxicity vůči některým leukemickým buněčným liniím se vědci zabývali i jeho silnými antidepresivními vlivy.

Cordyceps a hubnutí

Už v dřívějších studiích byla ohledně hubnutí věnována pozornost právě kordycepinu. V rámci studie z roku 2018 se její autoři zabývali vlivem složek Cordycepsu militaris, který má podobné složení jako Cordyceps sinensis. Řešila mechanismus účinku kordycepinu proti obezitě. Ví se, že při regulování tělesné hmotnosti má velký význam hormon prolaktin, který vytváří adenohypofýza. Konkrétně se jedná o stav zvaný hyperprolaktinémie, kdy se objevuje vyšší hladina prolaktinu v krvi. Dochází při něm k vyšší chuti k jídlu a rychlejšímu ukládání tuku. V rámci uvedené studie se zkoumalo působení kordycepinu, při němž se objevuje nižší uvolňování prolaktinu pomocí receptoru adenosinu A1.

Obézní potkani dostávali po 5 týdnů vysokotučnou stravu, přičemž část zvířat ke stravě dostávala kordycepin. Ukázal se pozitivní vliv kordycepinu, když klesly sérové ​​a jaterní lipidy spojené s prolaktinem. Výsledky in vitro naznačily snížení tvorby prolaktinu v buňkách GH3, kde hrál významnou roli adenosinový receptor A1. Oproti skupině s kordycepinem došlo u skupiny bez složky z Cordycepsu k hromadění tuku v tkáních i břišních orgánech. Kromě tukovatění jater vzrostl i oxidační stres. Ukázalo se, že s kordycepinem se mnohem méně zvýšila hmotnost, játra byla v lepším stavu a oxidační stres se vyskytoval méně.

Předpokládá se, že obdobně by také zjištěné procesy mohly fungovat i u člověka.

Zdroj:
https://www.wikiskripta.eu/w/Obezita https://en.wikipedia.org/wiki/Cordycepin
Li Y, Li Y, Wang X, Xu H, Wang C, An Y, Luan W, Wang X, Li S, Ma F, Ni L, Liu M, Tang X, Yu L. Cordycepin modulates body weight by reducing prolactin via an adenosine A1 receptor. Curr. Pharm. Des. 2018 Aug 20. Dostupné z https://www.preprints.org/manuscript/201804.0033/v1

serial-cordyceps-button

Vliv Cordycepsu na osteoporózu

Cordyceps neboli housenice čínská je velmi netradiční cizopasnou houbou, jejíž prospěšnost využívá tradiční čínská medicína. Cordyceps a osteoporóza – vědci odhalili přímou souvislost.

Co je osteoporóza

Osteoporóza je charakterizována ztrátou mineralizace kostí a tím jejich oslabení. V důsledku pak snadněji dochází ke vzniku různých zlomenin. Za příčinu se považuje především nedostatečná konzumace vápníku (z potravy), dále také chybějící vitamín D (lze čerpat z potravy i slunečním zářením) a některé další vlivy. Za předstupeň je považována osteopenie . Ostogeneze představuje vznik a vývoj kostí. Za jeden z vlivů, které se podílejí na vzniku osteogeneze a osteoporózy v souvislosti s věkem, vědci považují oxidační stres.

Cordyceps před hrnkem s čajem

Cordyceps a osteoporoza

Kromě imunomodulačních, protirakovinných vlivů má tato houba – nebo přesněji její účinné složky – i některé další schopnosti.

Díky svým obsaženým látkám Cordyceps pečuje o kosti a stará se o jejich zdravý stav. Především se jedná o kordycepin, významnou složkou je i ergosterol, což je provitamín D2, který se vytváří vlivem UV záření. (1)

Vědci se také zabývali vlivem na kostní tkáň.

Cordyceps a testování

Právě kordycepin se stal jednou z podrobně zkoumaných složek houby Cordyceps. Nachází se jak u Cordycepsu sinensis, tak u Cordyceps militaris. Právě Cordycepin z druhého zmíněného druhu byl testován ve studii z roku 2015.

Budoucí využití Cordycepsu pro osoby s osteopenií předpokládají vědci na základě studií, které byly provedeny na krysách. Testování proběhlo in vitro modelu, i na in vivo myších modelech, kde ukázal ochranné osteoprotektivní účinky. Kordycepin in vivo snižoval expresi genů, které mají na starost odbourávání kostí. Obdobně fungoval u myší. Kordycepin stupňoval diferenciaci kmenových buněk produkujících kostní tkáň (osteoblasty). Ukázalo se, že významnou roli v tomto boji vykazovalo zvládání oxidačního stresu. (2)

Zdroj:
1) Walter Ardigò. Healing with Medicinal Mushrooms. A practical handbook. Youcanprint, 2017
2) Wang F, Yin P, Lu Y, Zhou Z, Jiang C, Liu Y, Yu X. Cordycepin prevents oxidative stress-induced inhibition of osteogenesis. Oncotarget. 2015 Oct 10. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4742120/#__ffn_sectitle

serial-cordyceps-button

Cordyceps a jeho účinky na štítnou žlázu

Štítná žláza je endokrinní orgán, který má na starost tvorbu důležitých hormonů. Může souviset s řadou problémů a houba Cordyceps pomáhá s nápravou stavu štítné žlázy.

Štítná žláza a její stav

Štítná žláza může mít řadu potíží. Mezi ty nejčastější patří nadměrná funkce (hyperfunkce) a nedostatečná funkce (hypofunkce), zánět, cysty i nezhoubné uzlíky.

( Celý článek…)